REJESTRACJA (42) 648 17 00

Informacje o przychodni


Witamy
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej COLMED s.c.

        Głównym celem działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej COLMED s.c. jest opieka medyczna na najwyższym poziomie, stworzenie więzi rodzinnej pomiędzy pacjentami a lekarzem, który jak członek rodziny najlepiej zna jej problemy i potrafi im zaradzić. Pomagać chcemy najlepiej i najskuteczniej wykorzystując najnowsze dostępne nam osiągnięcia medycyny. Z tego też powodu personel zakładu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, staramy się aby standard pomieszczeń i sprzętu medycznego spełniał wymagane kryteria, a zakres usług był coraz szerszy.

         Zatrudniamy wysokiej klasy lekarzy specjalistów. Już dzisiaj pacjenci w ramach kontraktu z NFZ mogą korzystać z poradnii:  neurologicznej, pulmonologicznej jak i Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Także wykonujemy świadczenia komercyjne: poradnia stomatologiczna, poradnia kardiologiczna, poradnia laryngologiczna, poradnia psychologiczna. 
          Pracodawcy mogą odpłatnie kierować swoich pracowników na badania medycyny pracy, przyszli kierowcy uzyskają orzeczenie lekarskie, dyrektorzy szkół naszego województwa kierować mogą uczniów na bezpłatne konsultacje z zakresu medycyny szkolnej.
Wspólnie z NFZ prowadzimy bezpłatne programy profilaktyczne. 

 

NZOZ COLMED
ul. Braterska 25
93-563 Łódź
Telefon: +48 42 648 17 00
Fax: +48 42 203 24 11
E-mail: przychodnia@nzoz-colmed.pl