REJESTRACJA (42) 648 17 00

Informacje o przychodni


Witamy
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej COLMED s.c.

        Głównym celem działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej COLMED s.c. jest opieka medyczna na najwyższym poziomie, stworzenie więzi rodzinnej pomiędzy pacjentami a lekarzem, który jak członek rodziny najlepiej zna jej problemy i potrafi im zaradzić. Pomagać chcemy najlepiej i najskuteczniej wykorzystując najnowsze dostępne nam osiągnięcia medycyny. Z tego też powodu personel zakładu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, staramy się aby standard pomieszczeń i sprzętu medycznego spełniał wymagane kryteria, a zakres usług był coraz szerszy.

         Zatrudniamy wysokiej klasy lekarzy specjalistów. Już dzisiaj pacjenci w ramach kontraktu z NFZ mogą korzystać z poradnii: stomatologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej jak i Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
          Pracodawcy mogą odpłatnie kierować swoich pracowników na badania medycyny pracy, przyszli kierowcy uzyskają orzeczenie lekarskie, dyrektorzy szkół naszego województwa kierować mogą uczniów na bezpłatne konsultacje z zakresu medycyny szkolnej.
Wspólnie z NFZ prowadzimy bezpłatne programy profilaktyczne. 

 

 

NZOZ COLMED
ul. Braterska 25
93-563 Łódź
Telefon: +48 42 648 17 00
Fax: +48 42 203 24 11
E-mail: przychodnia@nzoz-colmed.pl