REJESTRACJA (42) 648 17 00

Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej NZOZ COLMED.

 Cennik

Cennik usług Poradni POZ dla pacjentów nie zapisanych do NZOZ COLMED

Wizyta lekarza POZ - 120 zł
Wizyta domowa lekarza POZ - 200 zł
EKG bez opisu - 40 zł
Badanie ciśnienia krwi - 25 zł
Injekcja domięśniowa lub podskórna - 45 zł
Injekcja dożylna - 50 zł
Opatrunek mały - 40 zł
Zdjęcie szwów - 60 zł 
Pomiar glukozy na glukometrze - 10 zł 
Wizyta domowa pielęgniarki - 100 zł


Cennik wizyt i badań w prywatnych specjalistycznych gabinetach lekarskich

Wizyta prywatna u lekarza specjalisty, wizyta dla nieubezpieczonych - 100 zł
Wizyta prywatna domowa u lekarza specjalisty, wizyta dla nieubezpieczonych - 180 zł
Badania do pracy: laryngolog - 80 zł
Badania do pracy: neurolog - 80 zł
Badanie słuchu (AUDIOMETRIA)- 40 zł
 

Cennik badań u lekrza medycyny pracy


Za badania wstępne i okresowe do pracy - 60 zł
Za badania - pozwolenie na broń - 180 zł
Za badania sanitarno-epidemiologiczne dla pracujących w kontakcie z żywnością - 40 zł. 
Za badania wysokościowe okresowe - 120 zł
Za badanie lekarskie kierowcy kat. A, B, - 100 zł
Za badanie lekarskie kierowcy kat. C, D, E  - 160 zł. 
Za orzeczenie lekarskie - przeciwwskazania do używania pasów bezpieczeństwa - 120 zł
Za badania studenta do przyjęcia na uczelnię - 60 zł.
Za badania do pracy przy komputerze- 80 zł
                                 

NZOZ COLMED
ul. Braterska 25
93-563 Łódź
Telefon: +48 42 648 17 00
Fax: +48 42 203 24 11
E-mail: przychodnia@nzoz-colmed.pl