REJESTRACJA (42) 648 17 00

Informacje prawne

Podstawowe informacje
Ustawa - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.)

 

Prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za zapewnienie obywatelom równego dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych spada na władze publiczne. Warunki i zakres udzielenia wspomnianych świadczeń oraz zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do nich określa Ustawa.

W Ustawie zdefiniowane są także zasady i tryb finansowania świadczeń oraz zasady ubezpieczenia zdrowotnego, którego podstawą jest solidaryzm społeczny.

Oznacza to, że każdy ubezpieczony, bez względu na to, jak wysoka jest składka, którą płaci, otrzymuje takie same świadczenia opieki zdrowotnej.

 W roku 2011 składka płacona na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru
(najczęściej przychodu).

Podstawową instytucją, wskazaną w ustawie, zapewniającą i finansującą świadczenia opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych oraz osób uprawionych do świadczeń opieki zdrowotnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia. W jego skład wchodzą Centrala oraz 16 oddziałów wojewódzkich.

Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie,
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom,
wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności
i jej ograniczanie” (art. 15. ust. 1. Ustawy).

 

czytaj więcej: http://www.nfz-lodz.pl/

NZOZ COLMED
ul. Braterska 25
93-563 Łódź
Telefon: +48 42 648 17 00
Fax: +48 42 203 24 11
E-mail: przychodnia@nzoz-colmed.pl