REJESTRACJA (42) 648 17 00

Ankieta badania opinii pacjentów

Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej jest nowoczesną Przychodnią wielospecjalistyczną przystosowaną do przyjmowania dzieci i dorosłych, a także przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Zapewnienie wysokiego komfortu swoim Pacjentom oraz najwyższej jakości świadczonych usług jest głównym celem Przychodni. Dzięki Państwa ocenie będziemy mogli podnieść standard naszych usług.

Prosimy ocenić w skali od 1 (ocena najniższa) do 6 (ocena najwyższa) Pani/Pana stosunek na temat różnych aspektów działalności Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej poprzez wybranie pola określającego ocenę. Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do podniesienia standardu oferowanych Państwu usług. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za odpowiedź na poniższe pytania.

 

1. Jak ocenia Pan/Pani telefoniczny poziom obsługi Rejestracji?123456
a) Możliwość połączenia telefonicznego z Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COLMED" s.c.
b) Troska o pacjenta w trakcie rozmowy telefonicznej
c) Sprawność obsługi
d) Kompetentna informacja
e) Jakie są Pani/a oczekiwania?
2. Poziom obsługi pacjenta w Rejestracji Przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COLMED" s.c.?123456
a) Czas oczekiwania do punktu rejestracyjnego
b) Troska o pacjenta
c) Sprawność obsługi rejestracyjnej
d) Kompetentna informacja
3. Czytelność oznaczeń w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COLMED" s.c.?123456
a) Proszę zaznaczyć rodzaj świadczenia NFZ (bezpłatne)
Komercyjne (płatne)
4. Poziom lekarskiej opieki medycznej.
a) Czy został/a Pan/i zaproszony do gabinetu przez lekarza? tak nie
123456
b) Troska o pacjenta
c) Czy konsultacja, badanie, zabieg odbył się o umówionej godzinie? tak nie
5. W trakcie konsultacji:123456
a) Angażowanie pacjenta do wzięcia udziału w dyskusji o swoim stanie zdrowia
b) Tłumaczenie celu badań i zalecanego leczenia
c) Wyjaśnienie obaw co do objawów choroby
d) Objaśnienie pacjentowi na co powinien być przygotowany w trakcie badań diagnostycznych, lub leczenia szpitalnego
e) Informowanie pacjenta o alternatywach i kosztach przy wyborze leczenia
f) Stosunek lekarza do pacjenta
g) Jakie są Pani/a oczekiwania?
6. Czy był Pan/Pani kierowany/a na badania diagnostyczne, lub pobyt szpitalny przez lekarza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COLMED" s.c.? tak nie
Jeżeli tak, to gdzie został Pan/i skierowany/a przez lekarza?
7. Poziom obsługi personelu pielęgniarskiego123456
a) Czas oczekiwania na zabieg, badanie przed gabinetem
b) Troska i życzliwość dla pacjenta
c) Pielęgniarka tłumaczy cel i przebieg badania, zabiegu pielęgniarskiego przed jego wykonaniem
d) Sprawność obsługi
e) Pielęgniarki dbają o zachowanie intymności pacjenta
f) Jakie są Pani/a oczekiwania?
8. Poziom obsługi techników RTG123456
a) Czas oczekiwania na badanie przed gabinetem
b) Troska i życzliwość dla pacjenta
c) Technik tłumaczy cel i przebieg badania, zabiegu przed jego wykonaniem
d) Sprawność obsługi
e) Dbają o zachowanie intymności pacjenta
f) Jakie są Pani/a oczekiwania?
9. Ocena Przychodni123456
a) Dogodność terminów wizyt
b) Czas oczekiwania na konsultacje przed gabinetem
c) Jakość usług
d) Zakres usług
e) Standard wyposażenia
10. Ogólne123456
a) Ogólna ocena Przychodni
b) Co jest dla Państwa najistotniejsze?
Dostępność wizyt Jakość świadczonych usług medycznych
Komfort Przychodni Stosunek do Pacjenta
c) Co spowodowało wybór naszej Przychodni?
Lokalizacja Reklama Rekomendacja rodziny, znajomych
Inne
d) Jaki nowy zakres usług powinna przygotować Przychodnia?
11. Co przede wszystkim spowodowało, że wybrał/a Pan/i naszą przychodnię?
12. Jaka, nowa oferta Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COLMED" s.c. spowodowałaby, że korzystałaby Pani/Pan częściej, lub tylko z usług Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COLMED" s.c.?
13. Czy maja Państwo uwagi, a zabrakło ich ten temat pytania w kwestionariuszu?
14. Na zakończenie prosimy Panią/Pana o ogólną ocenę opieki w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "COLMED" s.c.?
15. Prosimy również o uzupełnienie danych dotyczących informacji indywidualnych:
a) Płeć
c) Wiek lat
c) Wykształcenie

 

NZOZ COLMED
ul. Braterska 25
93-563 Łódź
Telefon: +48 42 648 17 00
Fax: +48 42 203 24 11
E-mail: przychodnia@nzoz-colmed.pl